Barok humor fra Viborg

Hieronymus Justesen Ranch, Karrig Niding, DSL, 166 sider, 200 kroner

Denne skolekomedie skrevet af Hieronymus Justesen Ranch ( 1539-1607) fra Viborg er med udgivernes ord et højdepunkt i dansk dramatik før Holberg. Det er ikke just Shakespeare, men den har sin egen robuste charme og stramme form.

Den handler om den velhavende og usympatiske husbond Karrig Niding, hvis navn simpelthen betyder gerrig gnier eller misdæder. Han forlader sit hjem og tager nøglen til fadeburet med sig efterladende hustruen, Jutta, børn og tyende sultne og mistrøstige.

Til huset kommer nu den charmerende stodder og skjald Jep, der nok forstår at udnytte en mulighed. Han finder husly og mere til hos græsenken. De slår råd op, og Jep udgiver sig nu for at være husets nye herre.

Da Niding vender tilbage, vil ingen kendes ved ham.

" Min fromme Knep, kand du mig kiende?" spørger han fortvivlet sin formodede tjenestedreng, Knep Havrekage.

Men den forvorpne knægt svarer blot i Ranchs djærve versemål: " O kys mig i min Bagende".

Komedien ender med, at Karrig Niding bliver overbevist om, at han slet ikke er, hvem han er, og forlader sit hjem for at søge sin lykke andetsteds i taknemmelighed over de almisser, Jep og Jutta giver ham med på vejen.

Komedien var i sin tid populær og har også været opført i nyere tid, blandt andet på Regensen i 1910 og på TVteatret i 1969. Det kan hertil føjes, at den også blev opført på Kalundborg Gymnasium i 1985 med denne anmelder i titelrollen.

Stykket har, må man retfærdigvis sige, mest historisk interesse som et fremtrædende eksempel på barok humor i udtrykkets egentlige forstand, men som sådan er det forbilledligt udgivet, bogstavret i en såkaldt diplomatarisk udgivelse og med udførlige ordforklaringer i et smukt boghåndværk med læsesnor og et smudsbind, der kan foldes ud, så det viser Pontoppidans kort over Viborg fra anden halvdel af det 18. århundrede, selvom Resens kort fra 1677 havde været et bedre valg.

(Kristeligt Dagblad 19. februar 2013)