Hvis man vil vide, hvem Amdi er

 Rune Skyum-Nielsen, Amdi bliver til, Politikens Forlag

Efter at jeg for snart 25 år siden udgav en bog om skolesamvirket Tvind og Mogens Amdi Petersen (f. 1939) har jeg ikke tal på de gange, jeg er blevet ringet op af journalister, der har stillet mig spørgsmålet: ”Hvem er Amdi?” Jeg har altid svaret henholdende. Nu er der inden for kort tid kommet to rigtig gode bud, der begge søger svaret på dette spørgsmål i barndommen og ungdommen.

For et halvt år siden udkom Peter Tygesens bog om de første 40 år af Mogens Amdi Petersens liv (anmeldt her i avisen 8. marts), og nu følger Rune Skyum-Nielsen med sin version af historien. Begge bøger er journalistiske i den forstand, at de først og fremmest bygger på interviews med folk, der har kendt Amdi Petersen, og derfor er det også i vid udstrækning den samme historie, de fortæller – med de variationer og forskydninger, som den menneskelige erindring nu engang lægger ind i stoffet på 50-70 års afstand.

Skyum-Nielsen har arbejdet sammen med skuespilleren Thure Lindhardt, og der antydes et filmprojekt. Det er måske også her man skal finde grunden til hans mere psykologiske tilgang til emnet, ønsket om at trænge ind i personligheden. Det er antagelig lige så meget skuespillerens som psykologens ambition om at forstå, der gør sig gældende.

Breve, som de to sammen har skrevet til Amdi Petersen i håbet om et interview i hans mexicanske eksil, er aftrykt i bogen: ”lad os tale om dit uforlignelige liv”, beder de om. ”Uden dig ville der have været færre pædagogiske landvindinger. Uden dig færre fællesskaber. Uden dig mindre at skrive hjem om.” Men de smigrer forgæves. Indtil videre har kun Pia Elers, som udgav bogen ”På rejse med Amdi” for 2 år siden, haft held med få Amdi Petersen i tale.

Lindhardts og Skyum-Nielsens breve kredser om slægtens betydning. Som de skriver til Amdi Petersen: ”Det er kuriøst, at begge dine bedsteforældre hed Peter Petersen, og begge kom til verden på en mølle den samme dag, nemlig 8. april 1873. At de skulle få så forskellige skæbner. Mens din farfars djurslandske familie vadede i ulykker, blev din vestfynske morfar en stor kanon.” I overensstemmelse med denne iagttagelse er to af bogens indledende kapitler viet den petersenske slægtsforskning. Det er selvfølgelig noget af et sammentræf, at forfædrene var møllere, men pointen hænger lidt i luften. Var den store vindmølle, som blev bygget ved Tvind i Vestjylland i slutningen af 1970erne under Amdi Petersens lederskab en eller anden form for forsøg på at måle sig med ophavet?

Mogens Amdi Petersen var en opløben knægt fra Ringe, den strenge skoleinspektørs søn, der endte med at gøre oprør mod sin fars værdier, en 1968er før begrebet blev til. Amdi Petersen var som ung nyansat skolelærer medstifter af et kollektiv i Odense i 1963, og han gjorde sig efterhånden bemærket som karismatisk midtpunkt i byens kreative venstrefløjsmiljø. I 1965 blev han efter to års prøvetid nægtet fast ansættelse i Folkeskolen med den udtrykkelige begrundelse, at han var for langhåret. Sagen vakte landsdækkende opsigt, og der har siden været spekuleret i, om der i virkeligheden var en anden grund. Skyum-Nielsen ventilerer en troværdig teori om, at Amdi Petersen havde brudt en aftale med skolens ledelse. Desværre meddeler han ikke, hvad denne teori bygger på. Samtidig forsøgte Amdi Petersen sig med usædvanligt ringe held som træskibsreder, og endelig tog han med nogle venner på en dramatisk jordomrejse, hvor forfatteren Arne Herløv Petersen også deltog. Det er ikke mindst hans dagbøger, bogen bygger på. Bogen slutter med en dramatisk retssag i Flensborg, hvor Amdi Petersen blev idømt fængselsstraf efter at have deltaget i en politisk demonstration. Da var han 30 år gammel.

Skyum-Nielsen har en tendens til dramatiserende fyldekalk: ”Kolding lå menneskeøde hen, da et sæt billygter skar igennem natten og søgte ned ad Fredericiagade.” Det er lige før, at natten også var mørk og stormfuld. Men bortset fra det er han en ferm fortæller, og bogen bygger på grundig research. Man er i gode hænder. Dertil er bogen fortrinligt illustreret. Så hvis man vil vide, hvem Amdi er, er denne bog et godt sted at begynde.

(Kristeligt Dagblad 30. aug. 2022)