Diffus højskoleidealisme

Johs. Stræde, Replik, Poul Kristensens Forlag

Johs. Stræde ( født 1920), der har en fortid som blandt andet forstander for Gerlev Idrætshøjskole, er en flittig forfatter i den grundtvigske historisk-poetiske tradition. Hans seneste bog er 11 korte essay om samfundet og dets udvikling: " Vi oplever en tid med tiltagende internationalisering, massiv mediepåvirkning og upersonliggørende informatik. En tid, hvor eksperter og politikere får eller tiltager sig større og større indflydelse og magt. En tid, hvor det såkaldt almindelige menneske som følge deraf mister selvforståelse og føler sig sat ud af spillet. Derfor er det tid at besinde sig på de folkelige kræfter, der tidligere har været med til at forme samfundet og give det enkelte menneske tro på eget værd og virke." Strædes udgangspunkt er en tro på civilsamfundets værdi og en livsfilosofisk kritik af fremmedgørelsen og individualiseringen i et moderne teknisk og globaliseret samfund. Grundmodsætningen går for ham mellem et åndeligt helhedssyn og en mekanisk individualisme.

Det fører ham blandt andet til en kritik af det eksisterende demokrati, der, som han ser det, ikke har helhedens interesse for øje, men blot særinteresser. Magten " fungerer især i kraft af tre faktorer: politisering, administrationsbureaukrati og teknologi. De har det til fælles, at de er indbyrdes forbundne og afhængige og i stigende grad blottet for egentlig og nær tilknytning til det almindelige tilværelseslag, hvor hverdagslivet leves".

Alternativet er for Stræde at bygge på traditionen fra de folkelige bevægelsers " fællesskabsånd og fællesskabspraksis". Det folkelige er for Stræde kendetegnet ved fem elementer: sproget, det nationale, det " revolutionære, forstået som vilje til ændring", det bevidstgørende og det åndeligt formidlende.
Den foruroligede læser må spørge, hvor folkestyret blev af. Demokratiet som værdi i sig selv har det med at glide ud af fokus i bogen.

Stræde er ikke nogen særlig systematisk eller praktisk orienteret tænker. Han repræsenterer en diffus og sværmeriskmen ureligiøs - idealisme, der synes at være tømret sammen af vraggods fra kuldsejlede projekter som " Oprør fra midten" og Dansk Samling. Indpakningen leveres i form af Poul Kristensens altid indbydende boghåndværk.

(KD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar