Europa set med astronomens øje

Som nyudnævnt professor i astronomi foretog Thomas Bugge ( 1740-1815) en studierejse til Tyskland, Nederlandene og England fra august til november i 1777 for at gøre sig bekendt med den nyeste udvikling inden for teknologi og videnskab.

Det er ikke tilfældigt, at astronomien var udviklet til perfektion i de store søfartsnationer. Nøjagtige observationer af himmellegemerne var en nødvendig forudsætning for at kunne navigere præcist på verdenshavene.

Bugge var ikke industrispion som sådan, men arbejdede for, hvad man kunne kalde aktiv teknologi-og vidensoverførsel.

Det er Bugges dagbog fra denne rejse, der nu er udgivet i dette flot udstyrede værk. Han besøgte videnskabsfolk og instrumentmagere og gjorde omhyggelige noter og skitser om alt, hvad han så dér, og hvad han i øvrigt iagttog som almindeligt dannet rejsende: forsøgsopstillinger, biblioteker, ure, kirker, landbrug, kikkerter, industri og så videre. Mange af hans skitser er aftrykt sammen med teksten, og udgiverne har fundet midler og plads til en rigdom af andre farveillustrationer hentet især fra videnskabshistoriske samlinger, uden at siderne virker pakket - tværtimod endda. Der kunne godt være økonomiseret lidt mere med pladsen uden at give køb på indtrykket af kvalitet.

Dagbogen er især interessant for videnskabshistorikere, der i Bugge finder et troværdigt og præcist iagttagende førstehåndvidne.

Teksten er gengivet ordret, men desværre oplyser udgiverne ikke om deres fi-lologiske udgivelsesprincipper, som det ellers er kutyme for kildeudgivelser. På den anden side er der heller ikke tale om en særlig læservenlig udgave. Den halter på formidlingssiden.

Da ordforrådet og retskrivningen i slutningen af 1700-tallet var meget anderledes end i dag, vil en nutidig læser let komme til kort.

Udgivernes noter opklarer adskilligt især om tekniske spørgsmål, men alt for mange ord er man stadig henvist til selv at slå op. For eksempel må man selv skaffe sig oplysning om, at en skøjte også kan betyde en fladbundet pram, der giver væsentlig bedre mening som transportmiddel på hollandske kanaler i august måned end en med en metalskinne beslået støvle.

(KD 13. okt. 2010)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar