Stensikker fascination

Rud Kjems: Stone-henge. 273 sider. 250 kroner. Forlaget Hikuin
 
Stonehenge er en større, omtrent 5000 år gammel, cirkulær stensætning i det sydvestlige England, hvis oprindelige funktion og betydning er omstridt. Stonehenge er imidlertid mere end det. Stedet fascinerer først og fremmest.

Denne fascination har ført til en uendelighed af vidtløftige spekulationer over, om der skulle være en sammenhæng med pyramiderne og Atlantis og tempelridderne og druider og marsboere, og fortsæt selv listen.

Rud Kjems tilstår åbent, at også hans interesse skyldes en umiddelbar fascination ved at se solen stå op over megalitterne, at føle sammenhængen mellem fortid og nutid, at have " hørt stenene tale". Men Kjems er heldigvis også en ædruelig og belæst iagttager, der her giver den første nyere indføring i Stonehenge-problemet på dansk.

Prisværdig er især hans samvittighedsfulde gennemgang af forskningshistorien helt tilbage fra de første antikvarer i det 17. århundrede til den omfattende diskussion mellem arkæologer i det 20. århundrede, for det åbner fortolkningsmulighederne for læseren og inviterer til at tænke med.

Kjems gør opmærksom på de uvidenskabelige teorier og siger meget sympatisk, at eftersom Stonehenge sandsynligvis oprindelig har haft en religiøs funktion, skal man da også give plads til nutidige religiøse tolkninger.

Man må bare ikke forveksle dem med videnskab.

De fleste er enige om, at der er en sammenhæng mellem stensætningen og himmelen i både astronomisk og religiøs forstand. Spørgsmålet er, hvor stor en grad af astronomisk indsigt man vil tillægge de stenalderbønder, der byggede, udbyggede og brugte anlægget i det tredje og andet årtusinde før Kristi fødsel.

Nogle mener at kunne konstatere en stor grad af raffinement, en serie af sigtelinjer langs anlæggets nøglepunkter, der har tjent som astronomiske observationslinjer.

Nogle mener endda, at anlægget er en avanceret kalender, der kan bruges til at forudsige måneformørkelser.

Andre ser det som udtryk for en rent kultisk funktion, der ganske vist kan knyttes til astronomiske begivenheder som for eksempel sommersolhverv, men som ikke nødvendigvis udtrykker nogen dybere indsigt i himmellegemernes mekanik. Under alle omstændigheder er der lagt enorme ressourcer i byggeriet.

Den ældste del af stensætningen bestående af såkaldte blå sten stammer fra Wales mere end 200 kilometer væk.

De vejer tre-fire ton stykket. Størstedelen af transporten er sandsynligvis foregået til vands, men var stadig for sin tid en imponerende kraftudfoldelse.

Ved overgangen til bronzealderen opsattes den berømte kreds af de store oprejste sten med overliggere. Disse såkaldte sarsensten er hentet tættere på, men til gengæld vejere de 10 gange mere end de blå sten, så de cirka 40 kilometers transport over land har ikke krævet en ringere indsats.

Der er i den naturskønne omegn af Stonehenge en rigdom af oldtidsminder, som også er et besøg værd. Bogen slutter med nogle anbefalinger til dem, der ønsker at lægge vejen forbi, og Kjems anbefales hermed som en fortræffelig guide.

(KD 17. juni 2011)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar