Kongefamilien til undsætning

Jørgen Duus. Befri kongefamilien. 160 sider. 120 kroner. Forlaget Ny Havn.

" Et lille pip mod flodbølgen af royalisme" kalder Jørgen Duus denne bog, der er en samling af tænkte replikskifter, der berører mange sider af kongehusets og monarkiets væsen og virksomhed. Ordene lægges i munden på både kongelige og borgerlige. Som bilag gengives Grundloven og tronfølgerloven i fuld længde - dog uden opdateringen fra 2009 - samt en illustreret version af kongerækken. Teksterne er meget korte, løsrevne satiriske eller aforistiske, og genremæssigt er der derfor snarere tale om en pamflet end en bog. Sjov er den kun i glimt, mest i satiren over mediedækningen.

Der er to fløje i republikanismen. Den ene mener, at kongehuset er ligegyldig staffage og overflødigt pjat, mens den anden mener, at kongehuset udgør en reel trussel mod demokratiet. Forskellen består især i, at det ligegyldige og overflødige har vanskeligt ved at udgøre en trussel.
Duus tilhører mest den første fløj.

Bogen er tænkt som en " hyldest til de nuværende kongelige, men ikke til systemet". Duus tilslutter sig - antagelig uden at vide det - dermed den retning, som man i Spanien kalder " juancarlismo", det vil sige en loyalitet over for den siddende regent, men ikke nødvendigvis monarkiet. På dansk kunne man kalde den " margrethisme", hvilket gør Duus til " margrethianer" eller " margrethist". Han synes, at det er synd for kongefamilien, at de er spærret inde i dette feudale fængsel.

Det er et interessant træk, at kongefamiliens trivsel ligger Duus så meget på sinde. Den slags formynderiske hensyn kaldte man engang repressiv tolerance. Uafhængigt af, hvad man mener om kongehuset, bliver man ikke meget klogere af denne pamflet. Mange flere burde læse den relevante lovgivning, men den kan de i givet fald finde gratis på www.retsinformation.dk.

Det er karakteristisk, at Duus stoler så blindt på sine synspunkters styrke, at han ikke har følt det nødvendigt at sætte sig ind i deres forudsætninger. Hvorfor ulejlige sig med at læse bøger, bare fordi man er i færd med at skrive en? Han ville kunne forstærke sin argumention betydeligt ved at læse klassikerne i genren som for eksempel den mildt satiriske brite Walter Bagehot eller den svenske svovlrepublikaner Vilhelm Moberg. Republikanismen i Danmark savner stadig en kvalificeret talsmand.

(KD 8. nov. 2011)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar