Konvojlederen

Stine Bitsch-Larsen, Holger Funder, Hovedland, 142 sider, 229 kroner.

Holger Funder (f. 1916) har oplevet nogle af besættelsestidens mest dramatiske episoder på nærmeste hold. Bogen beskriver hans militærtid 1939-44, internering i Vestre Fængsel, kontakt med modstandsbevægelsen og ikke mindst hans arbejde som konvojleder med at hjælpe og evakuere danske og norske fanger i Tyskland.

Af Hans Sode-Madsens bog, 'Reddet fra Hitlers helvede', fra sidste år fremgår det klart, at Røde Kors spillede en beskeden rolle i dette arbejde. Røde Kors havde hverken organisationen eller midlerne til at gennemføre så store operationer, som der var tale om.

De egentlige bagmænd var embedsmænd i Social- og Udenrigsministeriet, der også skaffede pengene. Til gengæld kan ingen fratage Dansk Røde Kors æren for at have deltaget, hvad dette festskrift bestemt heller ikke har til hensigt.

Efter krigen fortsatte Funder med at arbejde for Røde Kors, først med de mange flygtninge, der kom til Danmark, og som konvojleder til et udsultet Europa og siden med flere internationale opgaver. Han blev pensioneret i 1983. Det er en varm, lille bog, som trods sin nærmest private karakter er blevet nærværende og vedkommende for andre end dem, der deler forfatterens hjertelige følelser for hovedpersonen.

(Politiken 6. maj 2006)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar