National sygehistorie

Gerda Bonderup, Jørgen Mikkelsen og Lisbeth Skjernov: Medicinalberetningerne og deres anvendelsesmuligheder i historisk forskning (Kildeskriftselskabet, 491 sider, 200 kroner).
       
Et af den moderne stats væsentligste kendetegn er dens ønske om at registrere og kontrollere borgernes adfærd, økonomi og ikke mindst deres kroppe. En nyttig og god befolkning er en sund befolkning. I Danmark fandt denne ambition sit udtrykt i bl.a. embedslægeinstitutionen, der var udviklet allerede i begyndelsen af 1800-tallet.

Disse cirka 60 offentligt ansatte medicinere og kirurger skulle ikke alene behandle de syge, men også føre opsyn med apotekere og jordemødre, vaccinere, registrere den almindelige sundhedstilstand, dødelighed og ikke mindst epidemier osv., og herom blev der aflagt årlige beretninger til myndighederne i København. Også de privatpraktiserende læger skulle skrive indberetninger, men de var ikke helt så flittige. Sammenlagt blev det til tusindvis af rapporter, der giver et indblik i meget mere end blot sundhedstilstanden. Det prisværdige kildeskriftsselskab har med denne udgivelse gjort flere mennesker opmærksomme på dette fantastisk spændende materiale, og nu er spørgsmålet selvfølgelig, om de tager det store tilløb til en samlet udgivelse? Det ville i så fald være et kæmpeprojekt, som ville glæde mange lokal-, personal-, medicin- og ikke mindst slægtshistorikere.

(Politiken 3. dec. 2005)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar