Breve fra felten

Peter Christian Brøndum og Bo Odgaard Rasmussen: Breve fra østfronten, historie-nu.dk, 296 sider, 299 kroner
       
Det skønnes, at der blev vekslet op mod 40 milliarder breve mellem tyske soldater og hjemstavnen under Anden Verdenskrig. Denne enorme mængde af feltpostbreve, som for en dels vedkommende findes tilgængelige i tyske arkiver, udgør en kilde til indsigt i hverdagslivet, som det former sig under så ekstreme betingelser, som en krig stiller. Denne bog bygger på en undersøgelse af 1.394 breve skrevet af 28 forskellige tyske soldater i indsats på østfronten.

Østfronten var skueplads for nogle af Anden Verdenskrigs voldsomste krigshandlinger og mest brutale overgreb mod civile, og soldaternes breve vidner blandt andet om deres forhold til fjenden, de civile og ikke mindst jøderne, der var genstand for en systematisk udryddelse fra tysk side.

Umiddelbart efter krigen var det en almindelig antagelse, at det tyske militær havde ført en ren krig og ikke havde lod og del i nazismens forbrydelser, men efterhånden står det klart, at Værnemagten skal forstås som et redskab for og en integreret del af den nazistiske verdensanskuelse og praktiske politik. Det afspejler sig i feltposten.

Mange af soldaterne havde indoptaget store dele af den nazistiske ideologi og propaganda i sig, og i forlængelse af de blodige erfaringer, de gjorde sig ved fronten, skabte de sig nogle fjendebilleder, der kunne sætte deres egen andel i krigens vanvid ind i det, der for dem selv var en meningsfuld sammenhæng. Forbeholdene mod den tyske krigsførelse var få, hvilket nok også skyldes, at brevene var underlagt censur.

Bogen er et bearbejdet universitetsspeciale og kunne godt have fortjent et sprogligt løft og en tyskkyndig korrekturlæser. Den gør rede for den efterhånden omfattende tyske feltpostbrevforskning, foretager en selvstændig tolkning og gør sig i øvrigt ikke til af at bidrage med noget nyt. Det er godt, at et dansk publikum nu har adgang til en introduktion til dette uhyre spændende emne.

(Politiken 6. jan. 2007)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar